fredag 13. april 2012

Byens bursdag

Oscar I
Unionskongen Oscar 1. ga sitt samtykke til at Ålesund skulle bli by i 1848.
(foto: Wikipedia.)

I dag har Ålesund bursdag. Det var den 13. april 1848 at byen fikk «kjøpstadsprivilegier» – altså rettigheter som by. Den statlige godkjenningen kom etter årelang innsats fra lokale handelsmenn og politikere. At det skulle være et slikt styr å få dette til, er nok vanskelig å skjønne i dag; da stadig flere tettsteder, i mulig tro på urbaniseringens økte attraksjonsverdi, bestemmer seg for å bli by, enkelt og greit.

Spanske skuter på Ålesund havn i 1857.
Spanskehandelen var  en viktig forutsetning  for byens hurtige framvekst.
(Foto: Aalesunds Museum.)

Adskillig mer komplisert og tidkrevende var denne prosessen på 1800-tallet. Allerede i 1793 hadde Ålesund, som da bestod av noen få handelsplasser på begge sider av sundet, fått innvilget ladestedrettigheter. Disse rettighetene var begrensede, og gjaldt kun for eksport innenfor det dansk-norske riket. Den symbolske betydningen var likevel viktig. Ladestedstatusen representerte det første steget på vegen mot at Sunnmøre skulle få sin egen by. Med den ble det også slått en kile inn i bergenborgerne sitt monopol over handelen i dette distriktet. I praksis kom bergenserne likevel til å ha hånd om denne handelen også i tiåra som fulgte. Først da ladestedsrettighetene ble utvidet i 1824, og Ålesund ble eget tollsted året etter, kunne sunnmøringene for alvor gå i gang med direkte handel overfor utlandet. Ved formannskapsloven i 1837 ble Ålesund også en egen kommune.

By ble Ålesund altså i revolusjonsåret 1848. Opptakten ble gjort 3 år tidligere: Den 16. juli 1845 vedtok et enstemmig kommunestyre å søke staten om kjøpstadsrettigheter. Etter at søknaden var anbefalt av amtmannen, Gudbrand Thesen, ga «Indredepartementet» sin tilslutning den 11. august 1847.

Innstillingen fra Indredepartementet understreket at bystatusen ikke ville komme til å innebære særlige endringer for det lokale næringslivet. Siden 1824 hadde stedet opplevd en kraftig framvekst. Omfattende eksportvirksomhet, særlig av klippfisk, var etablert. Spanske skuter som kom for å hente denne ettertraktede varen, var et årvisst innslag på havna.

Å oppnå en formell status som by var likevel viktig for Ålesund. En slik status gjorde det nemlig mulig å  etablere en kommunal administrasjon som var tilpasset næringsveksten, og den befolkningsveksten som fulgte i kjølvannet av denne.

Yrende liv på indre havn i 1902.
(Foto: Aalesunds Museum.)

Kampen om ladestedstatusen i 1793 hadde vært hard. Fra de etablerte byene i amtet, Molde og Kristiansund, og fra de større byene Bergen og Trondheim, hadde der kommet heftige protester. Man hadde fryktet at en bydannelse på Sunnmøre skulle komme til å gå ut over deres eget næringsliv.

Liberalistiske vinder som siden hadde feid innover det politiske landskapet, gjorde nok sitt til at motstanden ikke ble like massiv i 1848 som den hadde vært seksti år tidligere. Dessuten var det jo altså et ubestridelig faktum at handelsmenn på Sunnmøre på dette tidspunktet allerede var i full gang med å etablere Ålesund som sentrum for sin virksomhet.

Stortingets brukte også slike argumenter i sin begrunnelse, da innstillingen fra Indredepartementet ble vedtatt der den 13. og 21. mars 1848.

Unionskongen, Oscar 1. hadde heller ingen innvendinger mot en egen by på Sunnmøre, da han altså, den 13. april samme år, godkjente vedtaket om «Ladestedet Aalesunds Overgang til Kjøbstad» .

Dermed er det så absolutt adskillige gode grunner til å gratulere Ålesund så mye med dagen!

..og til å la Paul McCartney slutte seg til gratulantene:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar