mandag 22. august 2011

Den første skolen på Sunnmøre


Kristian 6. (Bildet hentet fra Wikipedia.)
Flere av danskekongene gjestet Sunnmøre, og var mer eller mindre fornøyd med sitt opphold her. Noe mindre fornøyd, var nok Kristian VI., den pietistiske monarken som i tillegg til mye annet også opplevde å bli liggende værfast på Brunholmen i Ålesund i åtte døgn under sin norgesferd i 1733. Hans sekretær ga derfor stedet navnet «Taalesund». Før turen til Norge hadde Kristian konsentrert seg om å utbre pietismen på hjemlige trakter. Blant annet sørget han for å få stengt Københavns teater, og sendte dermed også Ludvig Holberg ut i lediggang.

fredag 12. august 2011

Om å formidle vår samtid - og det ufattelige

Foran Stortinget, 31. juli 2011.
Fredag 22. juli 2011 vil for alltid være risset inn i vår kollektive hukommelse. Grusomhetene som fant sted i Oslo og på Utøya den dagen, er hinsides de målestokkene vi vanligvis opererer med når det gjelder menneskelige handlinger. At slike hendinger vil påvirke vår historie, er det liten tvil om. På hvilken måte er imidlertid altfor tidlig å si noe om. Sammenlikninger til krigs- og okkupasjonstid har blitt trukket. Terrorangrepet fra en av «våre egne» er imidlertid vanskelig å sette inn i en slik ramme. Det at historiske paraleller knapt nok finnes, gjør hendingene denne beksvarte fredagen om mulig enda vanskeligere å fatte.