lørdag 18. september 2010

Museumsbesøk i Berlin

Inn for landing på Det tekniske museet i Berlin
Denne uka var ansatte ved Stiftinga Sunnmøre Museum på studietur til Berlin. Og for ihuga museumsfriks som oss, var det selvsagt mange og lange museumsbesøk som stod i fokus. Med over 20 stykker i reisefølget, blir det naturlig nok ulike prioriteringer. Men i og med at Berlin har museer for det meste, fant alle noe som appellerte -  fra møbelmuseum til museum for hamp-plantens historie. Her følger noen personlige inntrykk fra et noen av de musea jeg selv var innom:

torsdag 2. september 2010

Tur med Setesdalsbanen

Sunnmøre mangler tog. Slik har det vært - og slik kommer det nok til å bli iallfall så lenge denne blogger utviser snev av interesse for temaet. Hvorfor det er blitt slik kan muligens bli tatt opp igjen i en seinere blogg. Her og nå får vi nøye oss med å konstatere at slik er det.

Så, for å finne tog må vi altså leite andre steder. Ikke minst veterantog kan være vanskelig å spore opp. Men da reisa likevel gikk til Sørlandet siste helga i august - fant vi et slikt; og tok en tur med Setesdalsbanen.
Damplokomotivet - bygd i Kristiania i 1901.