torsdag 26. august 2010

Ålesund - ei messe verdt!

Latinskolen i Ålesund - hvor den første norske fiskeriutstillinga ble holdt. (foto: Aalesunds Museum)
I 1865 ble "Den Internationale Fiskeriutstilling" arrangert i Bergen. I beretningen fra denne utstillinga het det blant annet: "...Ålesund har æren av å ha gått i spissen her til lands med en fiskeriutstilling. -Utstillingen i Ålesund var knapt slutt, før handelsmenn her i byen fattet tanken om avholdelsen av en internasjonal fiskeriutstilling her.."
Den utstillinga som det her blir vist til, var den aller første fiskeriutstilling i Norge. Utstillinga fant sted i Ålesund i 1864.

fredag 20. august 2010

Ny utstilling ved Godøy Kystmuseum

Utsnitt av den nye fiskeriutstillinga.


Det finnes fortsatt dem som påberoper seg å vite noe om Sunnmøres historie uten å ha besøkt museet på Godøya utenfor Ålesund. Heldigvis blir disse færre og færre for hvert år som går. Og vi som må betegnes som museumsfriks, håper jo at denne kategorien vil forsvinne totalt om ikke så altfor lenge...

fredag 13. august 2010

Norsk havfiske på utstilling
Gamle erværdige Holmbua, den kvitmalte sjøbua som ligger ved innløpet til havna i Ålesund, ble satt opp tidlig på 1860-tallet. I samme periode innledes det som har blitt betegnet som gjennombruddet for det moderne havfisket. Det skjer ved at svenske linefiskere starter opp med fiske på Storegga i et omfang som er langt større enn tidligere. De gode fangstene  leveres i Ålesund. Dermed går det heller ikke lang tid før lokale kjøpmenn og fiskere involverer seg i fiske på åpent hav.

Det moderne havfisket har hatt - og har - stor økonomisk betydning. I Ålesund stod det s. k. havnåmet - fiskerienes ekspansjon til stadig nye felt - for den lokale, "industrielle revolusjon". Rett og rimelig derfor at  byens fiskerimuseum  synliggjør denne historien.

fredag 6. august 2010

Sommerfesten på Giske 2010

Lørdag 31. juli 2010, kl. 13.30: Borgundknarren stevner mot saga- og festivaløya Giske.
Forrige helg var jeg så heldig å få med meg sommerfesten på Giske  for første gang. Det var et trivelig arrangement på alle måter. Spesielt den musikalske spennvidden som arrangørene hadde maktet å få til, var imponerende. Fra heftig rock i teltet, via den doble hovedscena  til mer stillferdige musikalske uttrykk på den mer imtime "Understanding"-scena.