fredag 12. oktober 2012

Om grever i den glemte byen

Larvik Museum

Grever er ikke hverdagskost. Iallfall ikke her til lands. Og spesielt ikke etter 1814. Før grunnlovsåret kunne imidlertid ett og annet adelig eksemplar tidvis skues også her. Særlig var Vestfold åsted for slikt. Under eneveldet huset Vestfold adelsmenn med makt langt utover herregårdens porter. Som kongens fremste embetsmenn i landet, omfattet deres innflytelse både offentlig styring og handel og kjøpmannskap. Dermed er det vel verdt å virvle opp denne historien – ikke minst i all nasjonsbyggingsiveren framfor grunnlovsjubileet i 2014.