fredag 30. november 2012

Sunnmørsposten jubilerer!

Første utgave av Søndmørsposten,
utgitt den 30. november 1882.
De politiske kampene som ble utkjempet under vetostriden tidlig i 1880-årene, dannet grunnlaget for vårt partisystem. Grupperingen som etter hvert samlet seg under partibetegnelsen «Venstre», var pådrivere for at Stortinget skulle få større innflytelse, på bekostning av unionskongen og hans regjering. Denne striden skapte stort engasjement utover det ganske land. Striden nådde også Ålesund, den lille kystbyen på Nordvestlandet.

lørdag 10. november 2012

På ballongferd med sauen, anda og hanen.

Modell av den første varmluftballongen,
utstilt ved Science Museum i London.
Sauen het Montauciel. "Montauciel" skal bety noe sånt som «å stige til værs».  Anda og hanen hadde ikke navn. Prestasjonen stod de likevel sammen om: De var de første levende vesener som steg til værs i en varmluftballong. Utgangspunktet var fornemt nok: Slottet Versailles utenfor Paris. Så også med publikum: Både den franske eneherskeren, kong Ludvig 16., og hans hustru, dronning Marie Antoinette, trådte ut av sine kongelige kammers for å bivåne denne historiske begivenheten.