onsdag 20. desember 2017

Da partivesenet kom til Ålesund

Fra krysset Kirkebakken/Prestegata. Murgården er hjørnehuset til venstre.
 Bildet er tatt i 1890-åra.
 (Aalesunds Museums arkiv)

Tidlig på kvelden, 28. desember 1883, lot fire kjøpmenn og en lærer julehygge være julehygge. De trådte ut i det ålesundske vintermørket, og satte kursen mot Murgården i Kirkegata.

De fem kom fra ulike kanter av byen. De hadde ulik bakgrunn. Men ett hadde de til felles: Deres mål var å slå sprekker i det overflatebildet av politisk harmoni som rådet i den lille kystbyen på nordvestlandet.

Disse mennene, Emil F. Rasmussen (37 år), Knud Bjørset (40 år), Andreas Øfstie (56 år), Carl Frøland (55 år), og yngstemann, Knud Bang på 36 år, skulle avgårde for å stille seg i spissen for Ålesunds første politiske partilag.

200 møtte fram
Moldenseren og redaktør av Søndmørsposten, Knud Bjørset, skulle åpne møtet. Da han entret lokalet var det imidlertid så vidt han fikk passasje fram til talerstolen. Mer enn 200 frammøtte fylte salen til trengsel. De aller fleste av disse hadde nok en viss peiling på hvorfor de var der. Bjørset tok likevel ingen sjanser, men proklamerte med umiskjennelig romsdalsdialekt at formålet med møtet var å «…stifte en Venstreforening for Aalesunds by…»

Deretter overlot Bjørset talerstolen til bergenseren Rasmussen, som ledet resten av møtet: Første sak var navnespørsmålet. Og tilsynelatende skapte det ingen misnøye blant deltakerne at det ble vedtatt å titulere partilaget for «Aalesunds Grundlovsforening».
Knut Bjørset, redaktør i Søndmørssposten. ( Foto: Aalesunds Museum)
At dette navnet ble valgt var vel delvis for å streke under at dette ikke var en gjeng rabulister som ville styrte om på det bestående. Kanskje lå der også rikspolitiske motiver bak: Et behov for å understreke at det var Venstre-linja i den pågående vetostriden som lå nærmest de tanker og ideer som lå nedfelt i Grunnloven.

Dette behovet kom også til uttrykk i formålsparagrafen til foreningen: Her het det at «…Foreningens Maal er at samle politiske Meningsfeller (…) til enigt Arbeide for folkets Selvstyre paa Forfatningens Grund…»

Kvalifikasjonskrav
Kjøpmann Andreas Øfstie (Foto: Aalesunds Museum.)
Når det gjaldt spørsmålet om hvem som skulle få bli medlem i partilaget, vedtok møtet at noen få, men vesentlige, kvalifikasjoner måtte oppfylles: Man måtte være mann, man måtte være fylt 18 år, man måtte ikke stå tilsluttet «…nogen Høireforening», og sist, men ikke minst, så måtte man ikke anerkjenne kongemaktens absolutte veto.

Denne fjerde juledagskvelden var det likevel minst 163 av de frammøtte i Mursalen som fylte disse kravene. I følge Søndmørspostens nyttårsnummer dette året var det nemlig dette antallet som tegnet seg som medlemmer på stiftelsesmøtet. De fem ovennevnte kom til å utgjøre det første styret, med Emil Rasmussen som formann.

Dermed var partivesenet også kommet til Ålesund – og det nøyaktig på dagen en måned før landsforeningen – Norges Venstreforening, ble dannet.

Og lite ante de vel om de endringer som partipolitikken skulle komme til å føre med seg, disse som seint på kvelden 4. juledag i 1883 forlot Murgården i Kirkegata, og begav seg på hjemveg.

Nye tider var på veg. Dette var framtida. Kanskje var det nettopp de tenkte, disse som var med på å stifte det første partilaget i Ålesund. Det var deres tid nå. 

Så da passer det å avslutte med John Hiatt og "Our Time".


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar