fredag 7. mai 2010

8. mai 1945

I år er det 65 år siden landet vårt ble fritt etter fem år med krig og okkupasjon. I forbindelse med fredsjubileet i 1995, ble Sunnmørsposten fra 8. mai 1945 trykket på nytt. Som ei lita markering av 65 årsdagen, gjengir jeg her forsida av avisa denne helt spesielle dagen i byens, og landets, historie:I forbindelse med denne utgivelsen dukker han på nytt opp i avisspaltene, gammelredaktøren Ivar Flem: Mannen som knapt 50 år tidligere hadde vært med på å starte opp 1. mai tradisjonen i Ålesund, og som var blitt jaget fra redaktørkrakken av de tyske okkupantene i januar 1943. Nå var 80-åringen tilbake, med følgende, framtidsretta budskap til sine lesere:

"Og kva no for oss? All sunn fornuft må tilsi oss å samles, stå sammen, arbeide sammen for å reise det som er velt i krigsårene, bygge landet vårt opp igjen.... Lov og rettsikkerhet og rettferd må være vegen vi går etter... Ingen må ta seg selv til rette. Her har skjedd nok av ting som har vært velegnet til å vekke hat og hevnlyst. Men la ikke disse følelser herske over oss. Lov og rett, ro og orden er det eneste som fører fram.

Partipolitikk bør ikke spille inn her. Om vi har vært enig eller uenig med Nygaardsvolds regjering - inntil videre må vi samle om den og støtte den i arbeidet med å ordne opp i forholdene etter det styre vi har hatt..."

Ha en fin 8. mai!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar