fredag 9. april 2010

9. april 1940
I dag er det 70 år siden Tyskland angrep Norge. I den forbindelse gjengir jeg forsida på ekstrautgaven av Sunnmørsposten denne dagen. Avisa kom først ut med ei ordinær utgave, seinere på morgenen med ekstrautgave, på ei, enkel side:
 "København besatt". "Bergen, Trondheim og Narvik besatt". "Ordre om alminnelig mobilisering". "Krav om at Norge skal under tysk militær-administrasjon": I løpet av de 58 år som avisa hadde eksistert var det ingen forside som noensinne hadde formidlet noe som lignet den dramatikken disse titlene avdekket. Samtidig sier hovedoverskriften, om at angrepet på Norge er "Tysklands svar på den engelske mineutlegning" også en del om den forvirring som rådet om hvorvidt dette var et planlagt angrep - eller ei spontant handling fra Hitler.
Og selv om det fremdeles kom til å gå mer enn to måneder før tyske tropper dukket opp i Ålesund, oppfordret avisa alle som hadde muligheten, til å forlate byen snarest. Man fryktet angrep fra tyske fly, og ba om frivillige til luftvernet. Faren for slike angrep gjorde også at byen skulle mørklegges fra kvelden 9. april.

De tyske luftangrepene ble imidlertid først og fremst konsentrert om radiosenderen på Vigra. At Vigra-senderen opererte som en fri stemme i et okkupert land, ble ikke tolerert. Så etter gjentatte forsøk, klarte tyske fly å bringe radiosenderen til taushet 15. april. Senderen ble avbrutt midt i ei nyhetsmelding: "Tyske fly bomber Molde. German planes are bomb..."  - Så ble det stille.

Nedenfor er gjengitt 3 bilder fra Ålesund, tatt i aprildagene i 1940. (Bildene er hentet fra programheftet for frigjøringsjubileet i 1995. Utgitt av Ålesund kommune.):

Øverst: Aspøy skole i brann etter tysk flyangrep 25. april.
I midten: Misjonshuset, truffet av tysk sprengbombe 27. april.
Nederst: 27. april ble også Knut A. Larsens trelastlager i Sundgata  truffet.


Posted by Picasa

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar