lørdag 5. juni 2010

Boka om bygginga av Ålesund kirke

Ålesund kirke. (Foto: Bjørn Halvorsen)
Den 14. juni 1904 besluttet Ålesund bystyre å innby norske arkitekter til en konkurranse om ny kirke i Ålesund. Den skulle komme i stedet for den som var blitt ødelagt under bybrannen et halvt år tidligere. Kirka skulle ligge på samme tomta som den gamle. Den skulle romme 1000 sitteplasser, og skulle oppføres til en pris av 150 000 kroner.


                                         

Om lag fem år seinere, 15. september 1909, ble kirka innviet. Og fremdeles, mer enn 100 år etter, framstår kirka øverst i Kirkegata som ett av de mest vellykkede bygninger fra gjenreisningsperioden etter bybrannen. Ja, for mange er den nok den vakreste av alle bygg i byen. Så det er klart: Historien om hvordan praktverket ble til, fortjener så absolutt  å bli formidlet til vår tid. Og det er det i disse dager blitt sørget for: Kjell Skorgevik, lektor og lokalhistoriker med en etter hvert anseelig bokproduksjon bak seg, har i samarbeid med fotograf Bjørn Halvorsen, gitt ut boka "Ålesund kirke. Arkitektkonkurranse og byggeprosess." Det er Stiftelsen Kjell Holm som står for finansiering, og som har sørget for at blant annet alle medlemmer av Aalesunds Museums Venner får et gratis eksemplar av den.

"Ålesund kirke. Arkitektekonkurranse og byggeprosess" ble lansert torsdag 28. mai, på Aalesunds Museum. Samtidig åpnet museet ei utstilling omkring det tegningsmaterialet som arkitekten, Sverre Knudsen, etterlot seg etter arbeidet med vinnerutkastet.

                                                        Arkitekt Sverre Knudsen


I arbeidet med boka har Skorgevik hatt tilgang til kildemateriale som tidligere ikke har vært brukt. Dette gjør at vi får et langt grundigere innblikk i den prosessen som gikk forut for bygginga av kirka enn det som har vært gitt i tidligere bøker og andre publikasjoner om kirka. Og, ikke minst, får vi besnærende innsyn i de omkamper og viderverdigheter for øvrig som fulgte prosessen. Kanskje i meste laget å kalle boka for ei krimfortelling. Men islett av slikt er så absolutt også til stede!

At Ålesund kirke ble som den ble; et bygg som ålesundere fremdeles viser fram med stolthet, kan vi selvsagt takke arkitekten for. Men ikke han alene. Skorgevik mener at også byens markante "stadsingeniør" under gjenreisningperioden, Henrik Nissen, skal ha sin del av æren her. Som "stadsingeniør" hadde Nissen det faglige ansvaret for reguleringsplaner, godkjenning av byggtegninger, og ikke minst å sørge for at den nye byen fikk en helhetlig, arkitektonisk profil. Nissen var en fagmann med sine meningers mot. Dette gjorde ham også omstridt i si samtid. Men den jobben han gjorde under sine år i Ålesund har som kjent i høy grad tålt ettertidas dom; noe denne boka ytterligere understreker.

Den nye byen, slik den ble, med Ålesund kirke som selve glassuren, syner et overordnet og helhetlig blikk på de arkitektoniske uttrykkenes mangefasetterte mosaikk. Gjenreisningen av Ålesund er en historie til å ta lærdom av. Bygningene - og,  ikke minst, Ålesund kirke - står som konstante og kompakte påminnelser om dette.  Boka forsterker slike påminnelser. Og i disse dager, når byens politikere og faglige etater skal ta til å utarbeide retninglinjer for hvordan  byens sørside skal se ut for de som kommer etter oss, kunne ikke en slik påminnelse ha kommet mer betimelig.

Derfor, all ære til forfatter, fotograf og utgiver for boka om Ålesund kirke! Og når det antydes at dette er "Skrift nr. 1" fra Stiftelsen Kjell Holm, ser vi for oss at flere er i kjømda. Så absolutt er det vel verdt å vente på! I mellomtida kan også Knudsen tegningsmateriale betraktes, og beundres, i utstillinga på foredragssalen ved Aalesunds Museum.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar