torsdag 2. september 2010

Tur med Setesdalsbanen

Sunnmøre mangler tog. Slik har det vært - og slik kommer det nok til å bli iallfall så lenge denne blogger utviser snev av interesse for temaet. Hvorfor det er blitt slik kan muligens bli tatt opp igjen i en seinere blogg. Her og nå får vi nøye oss med å konstatere at slik er det.

Så, for å finne tog må vi altså leite andre steder. Ikke minst veterantog kan være vanskelig å spore opp. Men da reisa likevel gikk til Sørlandet siste helga i august - fant vi et slikt; og tok en tur med Setesdalsbanen.
Damplokomotivet - bygd i Kristiania i 1901.


Setesdalsbanen er en smalsporet museumsjernbane som kjører  mellom stasjonene Grovane og Røyknes i Vennesla kommune. Det er en spektakulær tur, langs elver og fossestryk,  over ei strekning på 8 kilometer. Denne strekninga er en del av den banen som tidligere gikk mellom Kristiansand og Byglandsfjord. Banen ble åpnet i 1896 og var i drift til 1962. Da var mye av både person- og godstrafikken flyttet over til veg.

To år etter nedleggelsen tok imidlertid en gjeng togentusiaster initiativet til sette i gang ei museumsjernbane på deler av strekninga. Siden den tid har damplokomotivet tøffet gjennom disse naturskjønne omgivelsene hver eneste sommer. Til stor glede for de mange tusen som har benyttet seg av dette tilbudet.
Klar til avgang på Grovane stasjon.

Undertegnede med reisefølge tok turen den siste søndagen denne sesongen. Det gikk to tog denne dagen. Det ene var damp og det andre elektrisk. Vi valgte det første, og steig ombord på Grovane stasjon.

Selv om vogna på 3. klasse nok hadde kommet til å gitt oss en del bekvemmelighetsutfordringer over lengre strekninger, var slikt fort glemt i det lokomotivet satte opp dampen. For her var det mye å se! Ikke minst  tømmerrenna må sies å være et kulturminne av det sjeldne slaget. Den ble satt opp for ca. 50 år siden, da oppdemming av elva vanskeliggjorde tømmerfløting på tradisjonelt vis. Det var kraftutbyggerne som finansierte den, men arbeidet på den fire kilometer lange renna ble utført av jernbanens egne folk. Og selv om tømmerrenna begynner å bli preget av tidens tann, var det flere som hadde valgt å legge søndagens spasertur på den. Så solid er den nok fremdeles. Forhåpentligvis...
Tømmerrenna: Et kulturminne av det sjeldne slaget.

Grundig og inspirerende guiding undervegs gjorde at turen gikk altfor fort. Vel framme på Røyknes stasjon ventet bussen på de som ville videre. Vi steig av toget - men rakk å beundre de mange staselige veteranbilene som var oppstilt der - før vi måtte skysses til flyplassen.

Veteranbussen klar til videre ferd.

Både Vest-Agder-museet og, ikke minst, ansatte og frivillige som sørger for drift av dette veterantoget langs Setesdalsbanen  fortjener takk og ære for en lærerikt og trivelig togtur!

De som ønsker flere opplysninger om Setesdalsbanen, finner det på nettstedet http://www.setesdalsbanen.no/

Til ære for veterantoget: Her er Ray Davies med "Lonesome Train":

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar