fredag 13. august 2010

Norsk havfiske på utstilling
Gamle erværdige Holmbua, den kvitmalte sjøbua som ligger ved innløpet til havna i Ålesund, ble satt opp tidlig på 1860-tallet. I samme periode innledes det som har blitt betegnet som gjennombruddet for det moderne havfisket. Det skjer ved at svenske linefiskere starter opp med fiske på Storegga i et omfang som er langt større enn tidligere. De gode fangstene  leveres i Ålesund. Dermed går det heller ikke lang tid før lokale kjøpmenn og fiskere involverer seg i fiske på åpent hav.

Det moderne havfisket har hatt - og har - stor økonomisk betydning. I Ålesund stod det s. k. havnåmet - fiskerienes ekspansjon til stadig nye felt - for den lokale, "industrielle revolusjon". Rett og rimelig derfor at  byens fiskerimuseum  synliggjør denne historien.Og så har nå skjedd. For lørdag 26. juni 2010 åpnet ei omfattende utstilling om havfisket og havfiskeflåtens utvikling gjennom 150 år, i 3. etasje på Fiskerimuseet i Holmbua.
Fra innledninga til utstillinga.

Utstillinga er resultat av et arbeid som har pågått over flere år. Arbeidet har vært ledet av ei prosjektgruppe nedsatt av Stiftinga Sunnmøre Museum, og med mange bidragsytere - både økonomisk og faglig. Ulike utfordringer har prosjektgruppa møtt undervegs. Økonomiske selvsagt, men også tekniske og faglige. Særlig det siste punktet ble vel mer komplisert enn det vi i denne gruppa hadde sett for oss på forhånd. For, temaet "Norsk havfiske i moderne tid" favner vidt. Fra linefiske i åpne båter på bankene, via fisket ved Island og Grønland. Ishavsfart, sildetid og verftsindustri hører med. Forholda for de som var ombord også. Likeledes de menneskelige omkostningene ved denne vidtfavnende virksomheten. De mange skuter som forliste. De mange liv som gikk tapt.
Fra mannskapslugaren

Vi som planla utstillinga fant raskt ut at vi måtte sette et tidsskille. Etter en del diskusjon ble vi enige om å sette det ved 1960. Det året innledet en modernisering av flåten. Mens de ulike fiskeriene tidligere hadde vært drevet av samme typer fartøyer, ble det fra dette tidspunktet av satset mer på spesialbygde skip. 60-tallet var også tiåret der nye spørsmål knyttet til havet og bruk av havets ressurser, ble satt på dagsorden. Stikkord her er økende bevissthet om havet utømmelighet - noe som førte til økt fokus på fiskerigrenser og havrett.

Ei  utstillingsmessig utfordring når det gjelder de siste 50-åra, har vært stoffmengden. For tidligere tidsepoker har f.eks. fotodokumentasjonen vært så pass begrenset at arbeidet med utvelging har vært overkommelig.  Når nyere tid skal formidles har vi stoffmengde i overflod. Løsninga på dette dilemmaet ble ei til tider temmelig hardhendt prioritering av hva som skal med og hva vi må utelate.

Hovedutfordringa har dermed vært hvordan formidle ei så pass kompleks og mangefasettert fortelling, i ei gammel, verneverdig sjøbu, med de plassmessige begrensinger dette setter -  slik at også skoleeleven på 14, som aldri har satt sine bein i en fiskebåt,  vil ha utbytte av den. Ved hjelp av lydkulisser, filmsnutter og interaktive presentasjonsformer klarer vi forhåpentlig også å gi de besøkende utvidet innsyn i dette mangfold av materiale. Teknologisk baserte presentasjonsformer kan imidlertid være krevende å få til å fungere i et slikt bygg - der både fuktighet og temperatur svinger fort og mye. Spennende blir det derfor å se hvordan de mer tekniske delene av utstillinga vil fungere etter å ha gjennomlevd noen høst- og  vinterstormer.

Også moderne navigasjonsmetoder kan studeres - og testes.

Uansett; Fiskerimuseet i Ålesund har fått på plass ei basisutstilling om norsk havfiske. Dermed er et nytt steg tatt i bestrebelsene på å gi kystkulturen den plass den fortjener i vår historie.

Og, til slutt: Utstillinga er selvsagt obligatorisk pensum for alle som vil vite noe om framveksten av næringslivet langs kysten vår gjennom de siste 150 år. Så da er det bare å ta turen til Molovegen i Ålesund!

Avslutt gjerne museumsbesøket med en spasertur ut til moloen - Molja Fyr.

3 kommentarer:

 1. Hei,
  Interessant med den utstillinga der, ja. Kor lenge e den der? Kanskje vi kan få den med oss i høstferien...

  mvh

  Willy

  SvarSlett
 2. Hei!
  Utstillinga om havfisket blir en del av fiskerimuseet sitt faste utstillingstilbud. Så den blir det anledning til å se i tida framover når museet er åpent.

  SvarSlett
 3. Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.

  SvarSlett