søndag 3. oktober 2010

Bodø i høstsol med havfiske i fokus

Bodø - badet i septembersol.

Forrige uke gikk turen til Bodø. Bakgrunnen var en konferanse arrangert av Kontaktrådet for Fiskeri- og Kystmuseer, prosjektgruppa som jobber fram et nytt historieverk om Norges Fiskeri- og Kysthistorie og Høgskolen i Bodø. Fiskerihistorikerne Jón Thór fra Universitetet i Akureyri, Island og Jóan Pauli Joensen fra Universitetet i Thorshavn, Færøyane, sørget for at det faglige innholdet fikk et mer omfattende Nordsjø-perspektiv enn bare det rent norske. I tillegg bidrog flere norske historikere med foredrag knyttet til vår egen utvikling som fiskeri- og kystnasjon. Et særlig aktuelt innlegg stod avtroppende direktør for Museum Nord, Pål Christensen, for. I disse dager, da de årelange havrettsforhandlingene med Russland er i ferd med å bli avsluttet, ga han et historisk riss av denne både kompliserte, langvarige og krevende prosessen.For en som har syslet litt med islandsfiskets betydning for den ålesundske økonomi etter bybrannen i 1904, var det også interessant å høre en annen representant fra Museum Nord, Åsa Elstad, gjøre greie for ekspansjonen i de norske fiskerier til Island - med utgangspunkt i Vesterålen.

Atle Døssland, ved Høgskulen i Volda, tok for seg årsaker til at også norske fiskere tok til med havfiske.
Døsslands innlegg knyttet an til det tema som Fiskerimuseet i Ålesund har hatt fokus på de siste åra: Framveksten av havfisket med utgangspunkt i vår del av landet. Undertegnede fikk anledning til å fortelle litt om bakgrunnen for utstillinga, arbeidet med den og - ikke minst - hvilke målgrupper vi har forsøkt å rette den inn mot (jrf. tidligere blogginnlegg.)

Utstillinger knyttet til norsk fiskerihistorie var også tema for Bjørn Djupevåg sitt innlegg. Djupevåg er konservator ved Museum Vest i Bergen, og faglig ansvarlig for Fiskerimuseet der. Fiskerimuseet har omfattende planer om utstillinger i de gamle sjøbodene i Sandviken. En del av disse planene er i ferd med å bli realisert. Andre deler skal gjøres ferdig fram til 2014.

Årstein Svihus, også fra Museum Vest, gjorde rede for det nasjonale fiskeredskapsprosjektet. Dette har vært et samarbeid mellom en rekke museer langs kysten, og har blant annet hatt som ambisjon å samle betegnelser og kategorier for redskaper knyttet til fiske og fangst. Slike kategoriseringer har så langt vært svært så mangelfulle, og prosjektet er et forsøk på å bøte på dette.

Tid til utflukt ble det også. Og Norsk Luftfartsmuseum var et naturlig mål. På veg dit passerte jeg Bodø/Glimt sitt fotballanlegg, Alfheim. Alfheim lå badet i sol - og idyllen rådet, iallfall på overflaten. Så i stedet for å reflektere mer omkring de økonomiske bekymringene som denne klubben - og mange andre norske fotballklubber - sliter med for tida, gikk tankene til sangen om solskinnet over den skotske byen Leith - i dag en del av Edinburgh. Reid-tvillingene, som utgjør gruppa Proclaimers, skrev "Sunshine on Leith" til stedet der de tibrakte deler av sin barndom. I dag brukes sangen på hjemmekampene til Leith-klubben Hiberian FC.

"Sunshine on Leith" har også gitt tittel til en egen musikal som nylig har hatt premiere. Mer om dette på gruppa sine hjemmesider http://www.theproclaimersofficial.co.uk/2003/

Midt i mine refleksjoner omkring sol, stadion og Skottland skimtes vakttårnet på flymuseet i det fjerne. Og i  neste blogginnlegg kommer jeg nok dit. Til så lenge - her er Proclaimers:
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar